Lugansk tıp konferansında TTB ile işbirliği adımı atıldı

Lugansk tıp konferansında TTB ile işbirliği adımı atıldı

Donbass’ın iki bağımsız yapısından biri Lugansk’ta savaş ortamına rağmen tıp konferansı yapıldı. Konferansa TTB Yöneticisi Bülent Yılmaz da katıldı.

Okay DEPREM
Lugansk

Kesintilerle ve düşük yoğunluklu olarak seyreden Donbass savaşında, tüm zorluklara rağmen eğitim ve sağlık kurumları mütevazi de olsa bilimsel ve akademik faaliyetler sürdürmeye çalışıyorlar. Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Donbass’ın iki bağımsız yapısından ufak olanı Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LNR) önceki hafta iki gün süren bir tıp konferansı düzenlendi.

Savaşın başından bu yana bilinen en kapsamlı ve uluslararası katılımlı bilimsel tıp etkinliği gerçekleştirilirken, söz konusu akademik buluşma pek çok ilke de sahne oldu.
 
Lugansk Devlet Tıp Üniversitesinde gerçekleştirilen kongreye İtalya, Filistin, Türkiye ve Finlandiya’dan konuklar katıldı. LNR Sendikalar Federasyonu ve Tıp Diagnostik Merkezi de etkinliğin gerçekleştirilmesine destek verdi.

TTB ADINA BÜLEN YILMAZ KONUŞTU

LNR’in başkentinin en büyük üç akademik kuruluşundan birisi olan LDTÜ’nün “Dahiliye ve Aile Tıbbı” anabilim dalının kuruluşunun 30. yıldönümü anısına düzenlenen ‘Uluslararası katılımlı Cumhuriyet Bilimsel-Pratisyen Konferansı’nın somut alt başlığı ise “Genel pratisyen hekiminin çalışmasında profilaksi, tedavi ve tıbbi rehabilitasyonun güncel sorunları” şeklindeydi.

Rusça, Ukraynaca ve İngilizce üç dilde yapılan konferansa pratisyen hekimler, askeri hekimler, terapistler, pediatristler, spor tıbbı doktorları, reabilitistler, fizik tedavi uzmanları fizyoterapistler, stajyer, eczacı ve öğrenciler katıldılar.

Oturumların ilk gününde daha ziyade mesleğin ve sahanın spesifik, bilimsel konu ve problemleri ele alındı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu’ndan Dr. Bülent Nazım Yılmaz da video konferans yoluyla kongreye bağlanarak, kısaca TTB’nin kuruluş amaç ve ilkelerini anlattı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Lugansklı hekimlere TTB’nin doktorların haklarını nasıl ve hangi yollarla savunduğunu, koruduğunu özetle aktaran Yılmaz, henüz bağımsız bir meslek örgütünde örgütlenmemiş LNR’li doktorlara, örgütlenme süreçlerinde Türkiyeli hekimler olarak kendi tecrübelerini yansıtmış oldu.

Lugansklı meslektaşları da, ileride TTB ile birtakım alanlarda işbirliği yapmaya dönük isteklerini ifade edip, ortak plan ve projelerin geliştirilebileceğini belirttiler.

www.evrensel.net
ETİKETLER LuganskDombass