03 Ekim 2016 18:49

Hayatın Sesi TV’nin kapatılmasına itiraz edildi

Yayını karartılan 12 TV kanalından biri olan Hayatın Sesi Televizyonunun avukatları, RTÜK ve RTÜK’ten sorumlu Başbakan Yardımcılığına itiraz etti.

Paylaş

Cansu PİŞKİN
İstanbul

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yayını karartılan Hayatın Sesi Televizyonunun avukatları, RTÜK ve RTÜK’ten sorumlu Başbakan Yardımcılığına itiraz etti. Dilekçelerde, kapatma kararının tebliği ve Hayatın Sesi Televizyonuyla ilgili hükmün kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması, Anayasa ve AİHS’ye aykırı olduğu belirtilen komisyon kararının uygulanmaması talep edildi. Avukatlar, 668 sayılı KHK’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve uygulanamaz nitelikte olduğunu söyledi. 

OHAL SINIRI AŞILDI

OHAL’in nedeninin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin bozulması olduğu vurgulanan dilekçede, Anayasa’nın 121’inci maddesinin 3’üncü ve 122’inci maddesinin ikinci fıkraları gereğince OHAL’in  gerekli kıldığı konuların olağanüstü halin neden ve amaç öğeleriyle sınırlı olduğu belirtildi. 
OHAL ilanı için gerekli koşulların oluşması halinde bile TBMM’yi devre dışı bırakarak KHK’larla, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Birleşmiş Milletler sözleşmeleriyle güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin ölçüsüzce, hukuk dışı sınırlandırılmasının, mümkün olmadığına dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi: “İfade özgürlüğü savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi sınırlanamayacak temel haklar arasındadır. Hayatın Sesi Televizyonunun kapatılması, Anayasa’nın 26’ıncı maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün ve 28’inci maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün sınırlandırılması niteliğindedir.” 
Kapatma kararına dayanak gösterilen 668 sayılı KHK’nın 2’inci maddesinde açıkça FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı kuruluşlarla ilgili olduğu söylenerek Hayatın Sesi Televizyonunun OHAL ilanına neden olan darbe girişimiyle, veya herhangi bir terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. 
Maddenin 4’üncü fıkrasındaki genişletici düzenlemenin ise kararname tarihi itibariyle tespit edilememiş olduğu ve  daha çok da yerel/bölgesel yayın yapan kuruluşlarla ilgili kararlar için olduğu belirtilerek Hayatın Sesi Televizyonunun ulusal düzeyde yayın yaptığı dile getirildi. 
Avukatlar, en kısa sürede kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ve idari dava sürecinin başlatılacağını söyledi.  

AYM’NİN TWİTTER KARARINA ATIF YAPILDI

ANAYASA Mahkemesinin 02.04.2014 tarih ve 2014/3986 başvuru sayılı tweeter yasağı kararına atıf yapılan dilekçede,  “AYM kararında ‘Bireysel başvuruya konu edilen ihlal iddiasının konusunu oluşturan ifade özgürlüğünün demokratik hukuk devletindeki önemi dikkate alındığında TİB tarafından twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve hukuki dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir’ denilerek, medya söz konusu olduğunda yararlanan herkesin ifade özgürlüğünün ağır şekilde ihlal edilmiş olduğuna dikkat çekilmiştir” denildi. 

ÖNCEKİ HABER

Maltepe’den birleşik mücalede çağrısı

SONRAKİ HABER

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım: Üç bakan ve iki bakanlık listede

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa