Değinmeler

Değinmeler

Adnan Özyalçıner 'Değinmeler'inde darbe girişimini yazdı

Adnan ÖZYALÇINER

YAZIK

Demokrasimizde kan akmıştı. Akıyordu. Dün, demokarsiyi alaşağı etmek isteyenler, daha çok akıtmak istediler. Demokarsimizde insanımıza yazık oluyordu. Dün, demokrasiyi alaşağı etmek isteyenler daha çok yazık etmek istediler.

Ders: Öyleyse gerçek demokrat ve laikler olarak demokrasiye yazık etmeyelim. Ettirmeyelim. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda, hiç bir yerde, hiçbir kimseye ya da hiçbir topluluğa karşı.

KARABASAN

Cuma gecesi tam bir karabasan yaşandı. Kanlı bir kargaşa. Ben yüreğimi burkan, içimi daraltan başka bir tatsızlık yaşadım.

CNN baskınında upuzun koridorda tek başına, silahını sağa sola sallayarak:

-Üstüme gelmeyin, üstüme gelmeyin, diyerek çevresindekileri dışarı çıkarmaya kalkan bir delikanlı er/ercik vardı. olsa olsa on sekiz, on dokuz yaşlarında. Darbeci bir askerin ağzından çıkamayacak yalvaran bir sesle:

-Sen de çık abi, haydi abi, diyordu babası yaşlarındaki bir çalışana.

Birini de, çevresini halkın kuşattığı bir tankın içinden yarı baygın, kendi gibi genç bir polis çıkardı. Yüzü sapsarı. Polis, kollarına girip güçlükle tankın üstüne oturtmaya çalışırken yığılıp kaldı çocuk. Bir yandan da kalabalığa incecik elleriyle ürkekçe “Ben bir şey yapmadım” der gibi işaret yapmaya çalışıyordu. Yalvarırcasına.

İki görüntü de cız ettirdi içimi. Ya ötekiler... Komutanlarının yüzlercesini kimbilir ne diyerek sokağa saldıkları... Ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilmeyenler/bildirilmeyenler... Ne olacak onlara? Düşünmeden edemiyorum.

KALABALIKLAR

İki gündür kalabalıklar dolduruyor alanları. Ne idüğü belirsin bir darbenin elinden kurtarılan demokarsimizin şenlikleri yapılıyor.

Demokarsiyi kendilerinin kurtardığı algısı yaratılarak alanlara sürülen halk, kurtarılan demokrasimizin çiğnenmiş bir demokrasi olduğunun ayırdında mıdır, yoksa hep birlikte, kardeşlik içinde laik bir demokrasinin yeniden yapılanması/yapılandırılması gereğinin bilincinde mi?
 

www.evrensel.net