Dokunulmazlık süreci nasıl  işliyor?

Dokunulmazlık süreci nasıl işliyor?

Siyasette gündem dokunulmazlık tartışmasına kitlenirken gözler Meclis Başkanlığına çevrildi. Meclis Başkanlığının yasama dokunulmazlığı dosyalarını Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale etmesiyle süreç başlayacak.

Adalet Bakanlığınca Başbakanlığa iletilen dosya, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir tezkere ekinde Meclis Başkanlığına gönderiliyor. Yasama dokunulmazlığı tezkerelerin işlem süreci de Meclis Başkanlığının yasama dokunulmazlığı dosyasını Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale etmesiyle başlıyor.

İÇTÜZÜK NE DİYOR?

TBMM İçtüzüğüne göre; bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler Başkanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale ediliyor.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun Başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtibi, Anayasa Komisyonunun Başkanı, başkanvekili, sözcüsü ve katibi oluyor.

HAZIRLIK KOMİSYONU VE GÖRÜŞMELERİ

Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil ediyor.

Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak bir kâtip seçiyor. Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinler; tanık dinleyemiyor. Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda veriyor. Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlandırılıyor. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili isterse hazırlık komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendini savunur veya bir üyeye savunduruyor. (Ankara/ANKA)

 

www.evrensel.net