Hekimlerden 5 Nisanda 5 talep

Fotoğraf: AA

Hekimlerden 5 Nisanda 5 talep

TTB Asistan Hekim Kolu, “İnsanca mesai saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, nitelikli uzmanlık eğitimi, hastanelerde can güvenliğinin sağlanması ve performans sisteminin kaldırılması”nı istedi.TTB Asistan Hekim Kolu, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü ve 2011’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan asista

TTB Asistan Hekim Kolu, “İnsanca mesai saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, nitelikli uzmanlık eğitimi, hastanelerde can güvenliğinin sağlanması ve performans sisteminin kaldırılması”nı istedi.

TTB Asistan Hekim Kolu, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü ve 2011’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan asistan hekim grevinin yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Hekime dönük şiddetin kabusa dönüştüğü belirtilen açıklamada, “Hastanelerde hastalarla ilk karşı karşıya gelen ve sırf bu nedenle şiddete en sık maruz kalanlar asistan hekimler oluyor. Oysaki yararlı olmanın, iyileştirebilmenin ilk şartı can güvenliğimizin olmasıdır” denildi.

MESLEKİ EĞİTİM VE ETİK EKSİKLİĞİ

Eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerde “eğitim alma vaadiyle kandırılmış” yüzlerce asistan bulunduğu belirtilirken hastadan para kazanma sistemiyle (performans) asistan eğitimlerinin yerini daha fazla poliklinik hizmetine ve daha hızlı yapılması gereken daha fazla ameliyata bıraktığı kaydedildi. Asistan hekimlerin, mesleki eğitim ve etik açısından hiçbir şey öğrenmediği, kendilerine sunulan tek motivasyon kaynağının performanstan dağıtılan pay olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: “İşletmelere çevrilen, mali kriterlerle yönetileceği ilan edilen hastanelerde hekim-hasta ilişkisi tamiri imkansız biçimde bozulmuş durumda. Çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile hekimler için sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın yolu açıldı. Sırada taşerondan çalıştırma var. Bize dayatılan biçimiyle hekim, üniversitede bize öğretilen ve bitirirken yemini ettirilen hekimliğe hiç benzemiyor. Bu şartlarda iyi hekimlik yapmanın imkansız olduğunun bilinmesi gerekiyor.Asistan hekimler, haklı taleplerinin arkasında duracaklar. Çünkü söz konusu olan bizim geleceğimiz ve bizim mesleğimizdir.” (ANKARA)

www.evrensel.net