Gençlik Kampında Hadron Çarpıştırıyorlarmış

Gençlik Kampında Hadron Çarpıştırıyorlarmış

13. Gençlik Yaz Kampı’nın ülkemizdeki muhafazakar-burjuva ideolojinin, çalışma hayatında, eğitim ve toplumsal hayatda ki yeri ve konumu incelendiğinde, önemi anlaşılacak ve temelleri üstüne oturacaktır. Bu nedenle tüm arkadaşlarımızı bu kampımızı sahiplenmeye, çalışmalarına katılmaya ve geleceği birlikte örgütlemeye çağırıyoruz!

AKP iktidarının “iktidarsız” kaldığı şu günlerde, patronların temsilcileri, sermaye düzeninin istikrarı için koalisyon çalışmalarına doğrudan katılıyor. Gençlik cephesinde, sermaye gericiliğinin 12 yıldır at arabasının önüne koşulan AKP’nin biraz da olsa geriletilmesi moral yaratmış olsa da eğitim sisteminden, hukuk düzenine, çalışma yaşamından, toplumsal hayata kadar kaynağında piyasaya bağlanmış muhafazakar bir toplumun inşasında rol alacak dindar ve kindar bir gençlik yaratma politikası hayatın her alanında varlığını sürdürüyor. 
Milyonlarca çocuk, okulların tatil olmasıyla eğitim masraflarını karşılamak için çalışma hayatının içine girmek zorunda kaldı. 2 milyon arkadaşımız çarpık bir eğitim sisteminde, bilimsel olmayan öğretim ve eğitim modellerinin üste üste bindirildiği birkaç saatlik test sistemiyle sınandılar! Sistem bazılarımıza “artık bizimle değilsin” dedi. Kültür, sanat ve spor hayatımız ise belediye ve vakıfların kamp ve etkinliklerindeki zorunlu kuran kurslarından, neredeyse tüm etkinliklerin temasını oluşturan TÜBİTAK başkanının “CERN’deki hadron çarpıştırıcısının yaptığı şey Allaha şirk koşmaktır. İlim adamları Higgs bozonunun peşinden koşacağına, imanın peşinde koşmalı” sözlerinde simgeleşen bilim ve insanlığın ortaya çıkardığı ilerici birikime karşı gericiliğin savunusundan oluşuyor. Böylece sermaye gericiliği insanlığın ilerici değerlerine sahip çıkan her genci, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede karşı karşıya getirerek, gençliğe dogmalara inanmayı, sorgulamamayı, bu düzenin kader olduğunu öğütlüyor!

HAYALLER TOPÇU KIŞLASI GERÇEKLER GEZİ PARKI

Ama AKP Haziran aylarında “hayallerin Topçu Kışlası, gerçeklerin Gezi parkı” olduğunu, birlikte üretmek, sorgulamak, tartışmak ve kolektif bir hayat sürme isteğimizin gücünü kavramış oldu. 7 Haziran’da bir kez daha gençliğin savaşa, gericiliğe yedeklenmeyeceğini de göstermiş olduk. Yeteneklerimizin körelmesi değil sivrilmesi, sanatın yaşamı, insanı ve toplumu anlamanın bir parçası haline getirilmesi, sadece inanma özgürlüğünün değil, burjuvazinin gerici-ideolojik hegemonyasının sürdüğü her alanda özgürlük, gerçek anlamda, insanın insanı sömürmesine izin veren üretim biçiminin terk edilmesiyle mümkündür! Patron temcilcilerinin bu koalisyon telaşı, bu üretim biçiminin sürmesinin garanti altına alınması içindir! MESS, Türk Metal, Hükümet temsilcilerini, vali ve polisleri, patronları karşılarına alan metal işçilerinin direnişi bu fabrika düzenini bozdukları, çanlarına ot tıkayan bu sömürü düzenine yeter dedikleri için ezilmeye çalışılmıştır. Burjuvazinin tüm televizyonları, yayınevleri, akademisyenleri, kültürel etkinlikleri bu üretim biçiminin nasıl eşsiz, nasıl yıkılmaz, insanın doğasıyla ayrılmaz bir sistem ve üretim biçimi olduğunu bu nedenle müjdelemektedir. 

KENDİ ÖZGÜR DÜNYAMIZI KURMAK İÇİN

İnsanlık tarihi kapitalizmin tek ve değişmez sistem olmadığını kanıtlamış, kapitalizmin mezar kazıyıcıları olarak işçi sınıfının kendi iktidarını kurabileceğini göstermiştir. 1917 Ekim devrimi aynı zamanda tüm insanlığın ileri birikiminin tüm toplumsal hayata yansıdığı, insanla, doğayla ve bilimle barışık sosyalist bir toplumun olabilirliğini de tanıtlamıştır. Kapitalist devlet düzeninin yıkılması, her alanda kapitalizmin tahribatına karşı mücadeleyi, gençliğin sosyalist eğitimini, kolektif bilincinin geliştirilmesini, bilimin ve insanlığın ortaya çıkardığı birikimi kuşanmasını içerir ve gerektirir. İşte bu sebeple yıllardır, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi, Marksizm’e ve bilimsel sosyalizme olan ilginin artması, taleplerimizin formüle edilerek, mücadele yollarının ve araçlarının tartışılması için etkinlikler ve kamplar gerçekleştiriyoruz. 13. Gençlik Yaz Kampı’nın ülkemizdeki muhafazakar-burjuva ideolojinin, çalışma hayatında, eğitim ve toplumsal hayatda ki yeri ve konumu incelendiğinde, önemi anlaşılacak ve temelleri üstüne oturacaktır. Bu nedenle tüm arkadaşlarımızı bu kampımızı sahiplenmeye, çalışmalarına katılmaya ve geleceği birlikte örgütlemeye çağırıyoruz!

www.evrensel.net