?ikolata(kanal 1 22.30)

1960 y?l?nda Fransa?da k???k bir kasabada ge?er hikaye. Vianne Rocher ad?nda bir kad?n ve k?z? yeni geldikleri kasabada k???k bir ?ikolata d?kkan? a?arlar.


1960 y?l?nda Fransa?da k???k bir kasabada ge?er hikaye. Vianne Rocher ad?nda bir kad?n ve k?z? yeni geldikleri kasabada k???k bir ?ikolata d?kkan? a?arlar. Fakat kasaban?n tutucu belediye ba?kan? bu durumdan ho?nut kalmaz ve d?kkan?n kapanmas? i?in elinden geleni yapar. ??nk? ona g?re ?ikolata, b?t?n y?z k?zart?c? g?nahlar?n ??k?? noktas? olmu?tur, bu k???k k?yde. Anne-k?z? ve ?ikolatalar?n? ?ok seven k?y halk?n? da etkiler. Ne var ki gen? kad?n?n samimiyeti ve s?cakl??? galip gelecektir. Bu arada kasabaya gelen bir grup hippi gen? olaylar?n iyice kar??mas?na yol a?acakt?r. ?ikolata ?zerine e?lenceli bir film.
www.evrensel.net