Zor Baba ve D?n?r(kanal d 22.00)

"Zor Baba" filminin devam filmi, ?zellikle oyuncu kadrosu nedeniyle ilgiyi hak ediyor. ?lk filmde, ?ekingen gen?, a??k oldu?u adam?n garip davranan babas?n?n CIA ajan? oldu?unu ??reniyordu.


"Zor Baba" filminin devam filmi, ?zellikle oyuncu kadrosu nedeniyle ilgiyi hak ediyor. ?lk filmde, ?ekingen gen?, a??k oldu?u adam?n garip davranan babas?n?n CIA ajan? oldu?unu ??reniyordu. Bu filmde, Greg Focker, art?k ni?anl?s? Pam'in babas? ve annesi ile iyi ge?inmektedir. ?ift evlilik haz?rl?klar? yapmaktad?r ve s?ra Focker ailesiyle tan??maya gelmi?tir. Son derece rahat bir aile olan Focker'lar, fazla gergin d?n?rleri Brynes'lerle tan???rlar. ?zg?rl?k??, her t?rl? fikre a??k, epeyce "hippi" olan Focker ailesi ile daha kapal? ve muhafazakar Byrnes ailesi ?ok da iyi anla?amazlar. ?st ?ste ya?anan birtak?m yanl?? anla??lmalar sonucunda, Greg ve Pam'in t?m ?abalar?na ra?men iki aile aras?nda bir u?urum olu?ur.
www.evrensel.net