Se?imler medyay? kar??t?rd?

AKP?nin ald??? y?zde 46 oran?ndaki oyu tahmin edemeyenler ile s?k? AKP?ci gazeteciler, k??elerinden at??maya ba?lad?. ?Tutturamayanlar??n s?k??t?r?lmas?yla ba?layan tart??ma, ?Sen yazmasan ne olur?lara kadar vard?


AKP?nin ald??? y?zde 46 oran?ndaki oyu tahmin edemeyenler ile s?k? AKP?ci gazeteciler, k??elerinden at??maya ba?lad?. ?Tutturamayanlar??n s?k??t?r?lmas?yla ba?layan tart??ma, ?Sen yazmasan ne olur?lara kadar vard?.
En dikkat ?eken ele?tiriyi, Yeni ?afak yazar? Fehmi Koru yapt?. Koru, Star??n genel yay?n y?netmenli?ini ?stlenen eski Yeni ?afak??? Mustafa Karaalio?lu ile birlikte se?im sonu?lar?n? tahmin edemeyen ve AKP?nin y?kseli?ini g?remeyen ?merkez medya?n?n gazetecili?ini ele?tirdi. ?lk yan?t, H?rriyet yazar? Mehmet Y. Y?lmaz?dan geldi. A??r bir yan?t veren Y?lmaz, ?Okunmayan gazetecilerin dram?? ba?l???n? att? ve ??yle dedi: ?Ba?kalar?n?n gazetecili?ini ele?tirmeden ?nce kendinize bak?n. Bak?n ve d???n?n. Neyi yanl?? yap?yorsunuz ki halk sizin gazetelerinizi okumuyor??
Fehmi Koru da Y?lmaz??n yan?t?n?n kar??s?nda ?slubunu sertle?tirdi: ?Mehmet Y. Y?lmaz yar?n k??esini b?raksa T?rk fikir hayat?nda ka? graml?k eksilme ya?an?r; ?ok sats?n diye Ayd?n Do?an??n para d?kt??? H?rriyet gazetesi ka? adet daha az satar?? Star gazetesi yazar? Mehmet Altan da ??yi ki doktor de?iller? diyerek, AKP?nin y?kseli?ini g?remeyen gazetecileri T?rkiye?yi anlamamakla ele?tirdi. H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k ise ?merkez medya? ad?na AKP?ye yak?n duran gazetelere yan?t verdi. ?sim vermeden yazan ?zk?k, cumartesi g?nk? k??esinde, bu ele?tirileri yapanlar? ?fikir vandalizmi? ile su?lad? ve ??yle dedi: ?Bak?yorum oralarda ?Se?imden bizim parti galip ??kt?? edas?yla volta atmaya ba?layan yeni k??e abileri peydahland?.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net