bilgisayar kapan?? mesajlar?

 • * Oturumunuz s?resince bir hatam?z olduysa affola... ?imdi bilgisayar?n?z? kapatabilirsiniz.
  * Kah g?ld?k kah e?lendik, yeri geldi ?z?ld?k, a?lad?k, k?zd?k...


  * Oturumunuz s?resince bir hatam?z olduysa affola... ?imdi bilgisayar?n?z? kapatabilirsiniz.
  * Kah g?ld?k kah e?lendik, yeri geldi ?z?ld?k, a?lad?k, k?zd?k... Ancak her g?zel ?ey gibi bu oturumun da sonuna geldik... Yeni bir oturumda g?r??mek ?zere...
  * Gidiyorsun ama ya d?nemezsen? Hadi hakk?n? helal et...
  * Bilgisayar kapat?l?yor, bu katliama sessiz kalmay?n! Her g?n d?nyada on binlerce bilgisayar kapat?l?yor...
  * Bu ak?am da bize ayr?lan s?renin sonuna geldik... Yar?n gene ayn? saatte bulu?mak ?midiyle esen kal?n!
  * Kapat?yosun ha? Tamam, kapat bakal?m! Ama bir sonraki oturumda baz? ?eyler b?rakt???n gibi olmayabilir.
  * Bu kadar. Da??labilirsiniz...
  * Beni b?yle istedi?in gibi kullan?p sonra kapatamazs?n! As?l ben seni kapat?yorum.
  * Bug?n? de kazas?z belas?z atlatt?n...
  * Verdi?imiz rahats?zl?ktan ?t?r? ?z?r dileriz.
  * Niye kapat?yorsun? Daha karpuz keseceedik!
  * Her kapanan pencerenin ard?ndan bir yenisi a??l?r...
  * Bunu saymay?z yine bekleriz.
  * E, bana m?sade art?k...
  www.evrensel.net