Avrupa bas?n? Ay?e T?t?nc??y? ?ok sevdi

Avrupa bas?n? Ay?e T?t?nc??y? yak?n takibe ald?. ?u s?ralar yo?un konser trafi?iyle farkl? ?lke ve ?ehirlerde konserler veren T?t?nc?, uluslararas? bas?nda s?k s?k yer al?yor.


Avrupa bas?n? Ay?e T?t?nc??y? yak?n takibe ald?. ?u s?ralar yo?un konser trafi?iyle farkl? ?lke ve ?ehirlerde konserler veren T?t?nc?, uluslararas? bas?nda s?k s?k yer al?yor. ?nl? caz piyanistimiz Ay?e T?t?nc?, son alb?m? ?Panay?r? vesilesiyle yurti?i ve yurtd???nda be?eni toplamaya devam ediyor. Sanat??, yakla??k bir y?ld?r verdi?i pek ?ok konserle m?zikseverlerin kar??s?na ??k?yor. Suriye?den Londra?ya ?nemli caz festivallerinde konserler veren T?t?nc?, performans? ve alb?m?yle d?nya m?zik bas?n?n?n b?y?k takdirini topluyor.
En sayg?n m?zik dergileri
World London Festivali vesilesiyle d?nyan?n en sayg?n gazetelerinden olan The Guardian?da Jon Lusk, sanat??yla ilgili ?Kendisine has caz ?slubuna bir T?rk hassasiyeti katm??? yorumunu yaparak sanat??n?n s?zlerine yer verdi. ?ngiltere?nin en sevilen m?zik dergilerinden Mojo, yeni ??kanlar k??esinde T?t?nc??n?n ?Panay?r??na ?Klasik nota yaz?s? ile caz do?a?lamalar?n?n evlili?i sonucunda ??l? zarif ve m?kemmel bir melez yaratarak bu iki m?zik alan? aras?ndaki keskin s?n?rlar? ortadan kald?r?yor? yorumunu yaparak 4 y?ld?z vermi?. ?talya?da yay?nlanan Avrupa?n?n sayg?n caz dergilerinden All About Jazz da alb?me 4 y?ld?z vererek ??l?y? ve m?zi?ini s?ra d??? olarak tan?mlam?? ve ?Dinlemenin sonunda ortaya ??kan i? hem etiketlendirilemeyecek, hem de ayn? zamanda gizemli ve ?ok enteresan bir bile?im olmu?. Her ve?hesiyle g?zel bir sonu?? c?mlelerini kaleme alm??. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net