NATO?dan Afrika?da g?vde g?sterisi

Amerikan komutas?ndaki 6 NATO gemisi, ilk kez Afrika k?tas? etraf?nda gezecek. Hollanda Savunma Bakanl???ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 3 ay boyunca 6 NATO gemisinin Afrika k?tas? etraf?nda dola?aca?? ve Hollanda, Kanada, Almanya,...


Amerikan komutas?ndaki 6 NATO gemisi, ilk kez Afrika k?tas? etraf?nda gezecek. Hollanda Savunma Bakanl???ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 3 ay boyunca 6 NATO gemisinin Afrika k?tas? etraf?nda dola?aca?? ve Hollanda, Kanada, Almanya, Danimarka, Portekiz ve Amerikan donanmalar?ndan gemilerin bu g?revinin ??ttifak??n d?nyan?n her yerinde her an operasyonel oldu?unu g?stermek? amac?n? ta??d??? belirtildi.
Gemiler Afrika?da deneyim kazanacak
G?rev s?resince komutan?n Amerikan USS Normandy gemisinde olaca?? ifade edilen a??klamada, g?revin NATO?ya Afrika k?tas?ndaki denizcilikle ilgili daha ?ok bilgi edinme f?rsat? tan?yaca?? kaydedildi. NATO Daimi Deniz G?rev Grubu 1?in (SNMG-1) 6 gemisinin ?ncelikle Gine K?rfezi?ne gidece?i ve burada b?lgenin g?venli?ini g??lendirmeye katk? sa?layaca?? da belirtilen a??klamada, gemilerin daha sonra G?ney Afrika Cumhuriyeti?ne devam edece?i ve G?ney Afrika Cumhuriyeti donanmas?yla ortak tatbikat?n ?ng?r?ld??? ifade edildi.
Daha sonra Sey?el Adalar??na ve ard?ndan Somali a??klar?na gidecek gemilerin yo?un korsanl?k faaliyetlerinin bulundu?u bu b?lgede k?y?lar?n g?venli?ini sa?lamaya yard?m edece?i ve Eyl?l sonunda Akdeniz?e geri d?nece?i kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net