G.Saray?da Lincoln ?oku!

Galatasaray, yeni sezon haz?rl?klar?n? d?n sabah yapt??? antrenmanla s?rd?rd?. Teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen ve yakla??k 1,5 saat s?ren ?al??mada


Galatasaray, yeni sezon haz?rl?klar?n? d?n sabah yapt??? antrenmanla s?rd?rd?. Teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen ve yakla??k 1,5 saat s?ren ?al??mada futbolcular, ko?u ile top s?rme ?al??mas?n?n ard?ndan dar alanda ?ift kale ma? yapt?ktan sonra, kanatlardan ortalarla gol idman? ger?ekle?tirdiler.
?al??mada futbolcular?n h?rsl? olduklar? g?zlenirken, ?mit?in ?ift kale ma?ta r?ve?ata ile att??? ??k gol tak?m arkada?lar? ile antrenman? izleyen taraftarlardan alk?? ald?.
Lincoln hastaland?
Galatasaray?da Brezilyal? y?ld?z Lincoln, hastal??? nedeniyle antrenmana kat?lamad?. Kul?p doktoru ?lker Y?cesir, bas?n mensuplar?na yapt??? a??klamada, Lincoln??n sindirim sistemi enfeksiyonu ge?irdi?ini ifade ederek, ??Tedavisine ba?lad?k. Kar??yaka ile oynanacak ?zel kar??la?ma i?in ?zmir?e g?t?r?lmeyecek ve tedavisine burada devam edilecek. Buna teknik heyet ve sa?l?k kurulu olarak birlikte karar verdik. Tak?m ?zmir?den d?nd???nde tekrar ?al??malar?na devam eder?? diye konu?tu.
?te yandan, sar?-k?rm?z?l? ekipte sakatl?klar? bulunan Ayd?n, Carrusca, ?a?r?, Mehmet Topal ve Sabri tak?mdan ayr?, kondisyoner e?li?inde egzersiz ?al??mas? ger?ekle?tirdiler. Antrenman sonras?nda teknik direkt?r Feldkamp, ?al??may? izleyen taraftarlara imza da??tarak, birlikte foto?raf ?ektirdi.
Galatasaray, Lig A tak?mlar?ndan Kar??yaka ile bug?n yapaca?? ?zel ma? i?in d?n ?zmir?e hareket etti.
?Kadromuza g?veniyoruz?
Galatasaray Futbol A.?. Genel M?d?r? Adnan Sezgin, sar?-k?rm?z?l? tak?m?n UEFA Kupas? ikinci ?n eleme turunda H?rvatistan??n Slaven Koprivnica tak?m?yla e?le?mesiyle ilgili olarak, ekiplerine g?vendiklerini s?yledi. ?Rakip kim olursa olsun, biz tak?m?m?z?n iyi yerlere gelece?ine inan?yoruz? diyen Sezgin, ?Kadromuza g?veniyoruz. Kura ?ekiminin hemen ard?ndan rakibimizle ilgili bilgi toplamaya ba?lad?k. Futbol her t?rl? s?rprize a??k. Umar?m bir aksilik olmaz ve amac?m?za ula??r?z? diye konu?tu. Avrupa ?ampiyonlar Ligi ve UEFA Kupas??ndaki di?er T?rk ekiplerine de ba?ar?lar dileyen Sezgin, ?lke puan?n? y?kseltmenin b?y?k ?nem ta??d???n? s?yledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net