?talyan heyet ?calan ailesine ?bar?? bayra??? hediye etti

?talya?daki ?e?itli kitle ?rg?tlerine ?ye 10 ki?ilik heyet, PKK lideri Abdullah ?calan??n do?um yeri olan ?merli (Amara) k?y?ne gitti.


?talya?daki ?e?itli kitle ?rg?tlerine ?ye 10 ki?ilik heyet, PKK lideri Abdullah ?calan??n do?um yeri olan ?merli (Amara) k?y?ne gitti. ?talyanlar, ?calan??n karde?i Mehmet ?calan?a ?bar?? bayra??? hediye etti. ?calan??n sa?l?k durumu ve cezaevi ko?ullar? hakk?nda bilgi alan heyet ?yeleri, ailenin kar??la?t??? zorluklar? sordu.
Sorular? yan?tlayan Mehmet ?calan, a?abeyinin benzeri olmayan izolasyon ve tecrit ko?ullar? alt?nda tutuldu?unu ileri s?rd?. Heyetin k?ye gelmesinden duydu?u mutlulu?u dile getiren ?calan ?unlar? s?yledi: ?Belki bir?ok heyet k?ye gelmek istiyor. Ancak devletin engellemelerinden dolay? ?imdiye kadar hi?bir yabanc? heyet k?ye gelmemi?tir. Her sene a?abeyimin do?um y?ld?n?m? nedeniyle binlerce insan bizi ziyaret etmek istiyor. Ancak ?imdiye kadar bu ziyaretlere izin verilmemi?tir.? K?ye gelen ilk yabanc? heyet olan ?talyanlar, ?calan ailesine, ?zerinde ?talyanca ?PACE? yani ?bar??? yaz?l? bayra?? hediye ettiler. Heyetin, ?anl?urfa?daki gezi ve ziyaretlerinin, sivil polisler taraf?ndan ara?la takip edildi?i de g?zden ka?mad?. (?anl?urfa/D?HA)
www.evrensel.net