THY?de grev oylamas? bug?n ba?l?yor

Toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamayan THY ile Hava-?? bug?n grev oylamas?na gidiyor. THY y?netimi, i??ilere bask? yaparak toplad??? imzalarla grevin oylanmas?n? istemi?ti. ?stanbul Valili?i ise 4 g?n grev oylamas? yap?lmas?n? onaylad?. Bug?n ba?layacak olan oylama per?embe g?n? sona erecek


Toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?layamayan THY ile Hava-?? bug?n grev oylamas?na gidiyor. THY y?netimi, i??ilere bask? yaparak toplad??? imzalarla grevin oylanmas?n? istemi?ti. ?stanbul Valili?i ise 4 g?n grev oylamas? yap?lmas?n? onaylad?. Bug?n ba?layacak olan oylama per?embe g?n? sona erecek.
Hava-?? taraf?ndan yap?lan a??klamada, THY A.O ve THY Teknik A.?? de i?verenlerin ?Greve Hay?r? ??karma umudu ile tek g?nde ve ayn? saatler yap?lmas? gereken grev oylamas?n?n 4 g?ne yay?ld??? belirtildi. ?Sand?klar 40 g?nde a??k kalsa THY AO ve THY Teknik A.? emek?ileri kazanacak? denilen a??klamada, Hava-???in ?yelerine g?vendi?i belirtildi. A??klamada, oylama i?in t?m haz?rl?klar?n tamamland??? ve sand?ktan ?Evet? ??kaca?? ifade edildi.
A??klamada, Hava-???in ?stanbul Valili?i ve ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ?stanbul B?lge M?d?rl????n?n grev oylamas?n?n 4 g?nde yap?lmas? karar?n? vermesinin ard?ndan, y?r?tmesinin durdurulmas? ve iptali i?in ?stanbul ?dare Mahkemesine dava a?t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net