Yeni gazetenin ad? G?n

Yazar Ahmet Altan ile Alev Er?in ??karaca?? gazetenin ad? belli oldu.


Yazar Ahmet Altan ile Alev Er?in ??karaca?? gazetenin ad? belli oldu. Ger?ek G?ndem sitesinin haberine g?re, Star Gazetesi eski Genel Yay?n Y?netmeni Alev Er ile yazar Ahmet Altan??n Ekim ay?nda ??karaca?? gazetenin ismi G?n olacak. TCK?daki 301. maddeyi ele?tiren ?301 Cemil tahtaya? ba?l?kl? man?eti y?z?nden Star?dan at?lan Alev Er, yazar Ahmet Altan?la liberal e?ilimde yeni bir gazete projesi ?zerinde ?al???yor. Altan??n kitaplar?n?n yay?nc?s? Alk?m yay?nevi ile bir matbaan?n finansman?n? kar??layaca?? gazetenin 100 bin tiraj hedefledi?i belirtiliyor. Alev Er?in y?netece?i gazete i?in, ?n?m?zdeki g?nlerde kadro ?al??mas?na da ba?lanacak. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net