New York Times ?ld?

D?nyada internetin yayg?nla?mas?yla ekonomik s?k?nt?ya giren gazetelerin son ?rne?i ABD?nin ?nde gelen medya kurulu?lar?ndan New York Times oldu.


D?nyada internetin yayg?nla?mas?yla ekonomik s?k?nt?ya giren gazetelerin son ?rne?i ABD?nin ?nde gelen medya kurulu?lar?ndan New York Times oldu. New York Times gazetesi sayfa ebatlar?n? 3,8 santim k???lterek y?lda 10 milyon Avro tasarruf etmeyi planl?yor. Gazete ?nceki g?nk? say?s?nda 3.8 santimetre daha k???k bir formatta, 30.5 santimetre b?y?kl???nde ??kmaya ba?lad?. Bat?l? gazetelerin bir?o?u ?zellikle internet kullan?m?n?n artmas?n?n ard?ndan yeni tasarruf y?ntemleri ar?yor. Daha ?nce de ?ngilizlerin The Independent gazetesi yapt??? tabloid gazetesi boyutlar?na ge?mi?, hem tiraj?n? hem de reklam gelirlerini artt?rm??t?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net