Fotoğraf: Evrensel

Bar??sever hackerler

Birle?mi? Milletler'in (BM) resmi internet sitesinin bu sabah bir s?reli?ine "hacklendi?i" bildirildi.


Birle?mi? Milletler'in (BM) resmi internet sitesinin bu sabah bir s?reli?ine "hacklendi?i" bildirildi. ABD ve ?srail'in Orta Do?u politikas?na kar?? ??kan bilgisayar korsanlar? siteye k?sa bir not da b?rakt?. Korsanlar?n BM Genel Sekreteri'nin a??klamalar?na yer verilen b?l?m?ne b?rakt??? notta, "Hey ?srail ve ABD, ?ocuklar? ve di?er insanlar? ?ld?rmeyin. Bar?? evrenseldir. Sava?a hay?r" yazd??? belirtildi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net