Ocean?s 11 Fox 22,00

Y?netmeniSteven SoderberghOyuncular? G.Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon


?nl? oyuncular ge?idi gibi ?ekillenen film, komedi ile aksiyonu bir arada sevenler i?in. New Jersey hapishanesinden kurtulmas?n?n ?zerinden hen?z 24 saat bile ge?memi? olmas?na ra?men Danny Ocean, yepyeni bir soygunun pe?indedir. Kumarhane kral? Benedict?in ?? kumarhanesini birden soymay? planlamaktad?r. Bunun i?in aralar?nda piyasan?n en ba?ar?l? soyguncusunun, usta bir yankesicinin ve bir patlay?c? maddeler dehas?n?n bulundu?u, 11 adamdan olu?an uzman soygun ekibini olu?turulur.
www.evrensel.net