Can baba an?ld?

?air Can Y?cel, ?l?m?n?n 8. y?ld?n?m?nde Mu?la?n?n Dat?a il?esindeki mezar? ba??nda d?zenlenen t?renle an?ld?.


?air Can Y?cel, ?l?m?n?n 8. y?ld?n?m?nde Mu?la?n?n Dat?a il?esindeki mezar? ba??nda d?zenlenen t?renle an?ld?. ?air Can Y?cel?in Dat?a?da bulunan mezar? ba??nda d?zenlenen t?rene kat?lanlar, ?airin mezar?na ?i?ekler b?rakt?lar. ?airin k?z? G?zel, annesinin yazd??? ?iiri okurken torunu Defne ve Dat?al? ?ocuklar da ?iirler okudular.
D?zenlenen t?rende konu?an Ayd?n ?im?ek, Can Y?cel ile Dat?a?da kalem arkada?l??? yapt???n? ve bu onuru h?l? ta??d???n? s?yledi. Dat?a Belediyesi?nin anma t?renine donan?ml? bir bi?imde kat?lmamas?n? ele?tiren ?im?ek ??yle konu?tu: ?Ben Dat?a?da Can Y?cel ile uzun y?llar ya?ad?m. ?airler ya?ad?klar? yerlere yeni bir kimlik katarlar. Can Y?cel ile ba?layan Dat?a ser?venini Can Y?cel ?ncesi ve Can Y?cel?le ba?layan Dat?a diye ikiye ay?rmak laz?m. Bug?n burada, belediyenin etkin bir ?ekilde olmamas? beni incitmi?tir. ??nk? Can Y?cel?in Dat?a?ya katk?lar? unutulamaz.?
Can Y?cel?in e?i G?ler Y?cel?in rahats?zl??? nedeniyle kat?lamad??? anma t?renine, Y?cel?in k?zlar? G?zel Gier ve Su Y?cel ile torunu Defne Gier kat?ld?. Bu arada Can Y?cel?in ?l?m y?ld?n?m? nedeniyle ziyarete a??lan ?Can Evi? de ziyaret?ilerden yo?un ilgi g?rd?. K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net