15 Ağustos 2007 00:00

G?NL?K

Ben haber diye buna derim i?te:
Ba?efendi bakm?? halk?n tepkisi art?yor, Ba?kent?teki susuzlu?a el koymu?.
Hani insan suya el koyar?
Paraya el koyar...

Paylaş

Ben haber diye buna derim i?te:
Ba?efendi bakm?? halk?n tepkisi art?yor, Ba?kent?teki susuzlu?a el koymu?.
Hani insan suya el koyar?
Paraya el koyar...
Ganimete el koyar?
Gemiciklere, m?s?ra, kent merkezlerine?
Gazetelere falan da el koyar da, olmayan suya nas?l el koyar?
Hadi, o Ba?efendi?dir, koyucudur diyelim?
Olmayan susuzlu?a el koymas? ?n?nde sayg? ile e?ilelim!
Peki, el koyunca ne yap?yor?
Derhal Ankaral? Reis?e telefon a??yor:
Medya i?in ?nemli haber bu;
Olmayan suya el koyup Ankaral? Reis?e telefon a?mas? yani!
San?yorsunuz ki
?Say?n Reis, ben olmayan suya el koyuyorum, sana olan bir su g?nderiyorum? diyor.
Yok, b?yle demiyor.
Onun yerine ??yle diyor:
?Merkeze gel g?r??elim!?
Ankaral? Reis merkeze geliyor ve Ba?efendi ??z?m yolunu g?steriyor:
?Su i?ini bir an ?nce ??zelim?
Hakkatan ?ok m?him bir giri?im!
Kim bilir belki de Ankaral? Reis ??yle cevap vermi?tir:
?Bana kalsa ??zecem de, Tanr? engel ??kart?yor. Bir t?rl? ya?mur ya?d?rm?yor!?
***
Elbette Ankaral? Reis?in tam olarak ne dedi?i bilinmiyor.
Ama ?Y?kan?rken kovan?n i?ine girilmesi? ??z?m? g?ndeme geliyor.
O zaman insan d???n?yor:
Kova i?inde insan ?nerisi bu devlet zirvesinden mi ??kt??
??nk? ampull? te?kilat?n merkez idarecileri, ?zerine bast?ra bast?ra a??kl?yor:
?Ba?efendimiz bizzat el koydu.?
?Kovaya m???
?Hay?r suya!?
?Su, kovan?n i?inde mi olacak d???nda m???
?Hay?r, kovan?n i?inde banyo yapan insan olacak. Su d??ar?dan hafiften ba?tan a?a?? akacak.?
Ger?i DSP?li Ahmet Tan, bu fikre itiraz etti.
?Ankaral? Reis, iki aya??n?n kovaya nas?l s??aca??n? TV?de g?stersin? dedi.
Bence ?imdi Beyefendi?ye bir g?rev daha d???yor:
Sudan sonra kovaya el koysun.
?ki aya??n s??aca??, etrafa su s??ramayan yeni bir kova modeli bulsun.
Tabii Ba?efendi, kova se?iminde uzla?ma yoluna gidecek mi?
Di?er partilerin g?r???n? alacak m?, bu konu da var!
Bizce partiler aras? diyalog yaps?n, uzla?maya var?ls?n!
Hatta Ba?efendi ve liderler, ayaklar?n? kovaya sokarak g?zel bir poz versinler.
B?ylece, memleketin uzla?ma k?lt?r?nde yeni bir ????r a??ls?n.
Medyam?z da bu g?zel haberi kocaman puntolarla man?etlere ta??s?n:
?Cumhurda olmad? ama kovada uzla?t?lar!?
Demek ki h?k?metin i?i bu aralar ?ok.
Birincisi; cumhur se?ecek.
?kincisi; kova!
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

??dam karar? iptal edilsin?

SONRAKİ HABER

Türk Telekom hat kiralama bedelini yükseltti; yeni zamlar yolda

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa