16 Ağustos 2007 00:00

G?l?l? man?etler

Abdullah G?l??n Cumhurba?kanl??? adayl???, medyada so?uk kar??land?. Gazete man?etlerini heyecan dolu ba?l?klarla s?slemekten ka??nan gazeteler, temkinli durdu.

Paylaş

Abdullah G?l??n Cumhurba?kanl??? adayl???, medyada so?uk kar??land?. Gazete man?etlerini heyecan dolu ba?l?klarla s?slemekten ka??nan gazeteler, temkinli durdu.
AKP?ye yak?nl???yla bilinen gazeteler, G?l??n a??klamalar?n? man?etine ta??m??t?: yorumsuz olarak G?l??n s?zlerini man?etine ta??d?: ?G?l?den halka g?ven mektubu? (Bug?n), ??ankaya?n?n d?rt ilkesi? (Star), ?G?l kriterleri? (Vakit).
Daha ?ok say?da gazete ise, ayn? a??klamalar? yorumsuz olarak man?etine ta??y?p, daha az sorumluluk ald?:
?S?z veriyorum? (Ak?am), ?O g?n AKP?yi b?rak?yorum? (H?rriyet), ?Benden korkmay?n? (Posta), ?K?lavuzum anayasa? (Sabah), ?Laiklik temel ilke, tarafs?z olaca??m? (Vatan), ?Herkes g?nl?n? ferah tutsun? (Yeni ?afak), ?Halka verdi?im s?z? tuttum, k?lavuzum anayasa olacak? (Zaman).
Radikal, ?Demokrasinin t?rbanla imtihan?? man?etiyle geli?meleri izledi?ini belli etti.
Milliyet ise ?112 g?n sonra? man?etinde, G?l??n ilk adayl???n? a??klad??? g?nk? ?co?ku? ile ?nceki g?nk? durumu kar??la?t?rd?.
Cumhuriyet ise, CHP?nin resepsiyonlara kat?lmama karar?n? ?Ba?kentte gerginlik? ba?l???yla man?etine ta??d?. (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Kabuslar Evi:?izgisiz Zamanlar fox 23.45

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa