16 Ağustos 2007 00:00

Ayman: Kas?t yok!

Trabzonspor?un M?s?rl? oyuncusu Ayman Abdelaziz, din ile siyasetin spora kar??t?r?lmamas? gerekti?ini s?yledi.

Paylaş

Trabzonspor?un M?s?rl? oyuncusu Ayman Abdelaziz, din ile siyasetin spora kar??t?r?lmamas? gerekti?ini s?yledi.
Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Ayman, Balili?ye yapt??? faul?n normal bir faul oldu?u iddias?nda bulunarak, ?Pozisyonda ba?ka bir ?ey yoktu. Balili?ye taban ile bir m?dahalem olmad?. Futbolun i?inde bir fauld?. Daha sonra da sar? kart ile ceza ald?m, ama bu pozisyonun ard?ndan ya?anan olaylarda Musa da Mehmet Y?ld?z da vard?. Onlar da herkese sald?r?yordu? dedi.
7 y?ld?r T?rkiye?de futbol oynad???n? dile getiren Ayman, ?5 y?ld?r da Balili burada. Aram?zda belki de 10 tane ma? yapt?k, hi?bir ?ey olmad?. Bug?ne kadar bir ?ey yapmak istesem yapard?m. Neden Arap-?srail sava?? ?eklinde s?yl?yorlar, anlam?yorum. Burada bir olay ya?and? ve Futbol Federasyonu karar verecek? diye konu?tu. Ayman, din ve siyasetin spora alet edilmesinin yanl?? oldu?unu ifade ederek, ???nk? orada dini kar??t?rmamak laz?m. Biz spor yap?yoruz. Spora din ve siyaset kar??t?r?lmamal?? dedi.
Ayman, ?nceki g?n Sivassporlu oyuncu Balili?yi telefonla arad???n? ancak kendisinden ?z?r dilemedi?ini s?yledi. Olaya insanc?l bakt???n? kaydeden Ayman, ?Aray?p aya??n?n durumunu sordum. O da bana bir problem olup olmad???n? sordu. Bana, ?biz arkada??z? dedi. Ben de ?problem yok, arkada??z? dedim, ama saha i?inde benim tarz?m b?yle. Antrenmanlarda da b?yle oynuyorum. 28 ya??na girdim. Bu saatten sonra oyun tarz?m? de?i?tiremem. Futbol i?inde her pozisyona girebilirsin, ama futbol d??? hi?bir ?ey yapmam? diye konu?tu.
B?lent Uygun: Tedavi edelim
Sivasspor Teknik Direkt?r? B?lent Uygun, Trabzonspor ma??nda ya?anan olaylarla ilgili kamuoyunda baz? ki?ilerin Sivasspor kar??s?nda yanl? bir tutum tak?nd???n?, bu ki?ilerce olaylar?n su?lusu olarak sadece tak?m?n?n g?sterildi?ini belirtti. Olaylar?n ?ok ?z?c? oldu?unu ifade eden Uygun, bir daha bu t?r olaylar?n ya?anmamas?n? dileyerek, ?L?tfen herkes olaylara taraf tutmadan, sa?duyulu yakla?s?n. ?nemli olan yaray? ka??mak de?il, tedavi etmektir? dedi. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

baba

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa