Bat?kent?te su borusu patlad?

Ankara?da, Bat?kent?te b?lgeye i?me suyu sa?layan boru patlad?.


Ankara?da, Bat?kent?te b?lgeye i?me suyu sa?layan boru patlad?.
Bat?kent Kardelen Mahallesi ?ak?rlar ?iftli?i yak?nlar?nda d?n sabah saatlerinde Bat?kent ile Yenimahalle b?lgelerine i?me suyu sa?layan ?ebeke hatt?n?n borusu patlad?. Yenimahalle Belediyesi?ne ba?l? ekiplerin yol a?ma ?al??mas? yapt??? s?rada i? makinesi taraf?ndan delindi?i ?ne s?r?len borudaki su, yakla??k 1 saat bo? alana akt?.
Patlaman?n ard?ndan olay yerine gelen ASK? yetkilisi, ?ka?a??n ?ok olmad???n? ve vanalar?n kapat?lmas?n?n ard?ndan borunun tamirat?na ba?layacaklar?n?? dile getirirken ar?za giderilinceye kadar Bat?kent ile Yenimahalle?nin bir b?l?m?ne su verilemeyece?ini belirtti.
Bu arada, Etimesgut G?vercinlik?e su veren hattaki borunun da patlad??? ve tamirat ?al??malar?n?n devam etti?i ??renildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net