Sabah?ta yeni skandal

TMSF?nin kontrol?ndeki Sabah gazetesinde ge?en hafta bir gazetecilik skandal? daha ya?and?.


TMSF?nin kontrol?ndeki Sabah gazetesinde ge?en hafta bir gazetecilik skandal? daha ya?and?. Ger?ek G?ndem sitesinin haberine g?re, Elif Korap??n ?Yapt?m? dedi?i halde Ayd?n Menderes ile r?portaj yapmad??? bir ba?ka muhabirin ayn? ki?iyle roportaj yapmas? ?zerine ortaya ??kt?. Bu tart??madan sonra TMSF y?neticileri de ?zmir?de ya?ayan ve di?er muhabirlerin ?? kat? maa? alan Elif Korap??n bir bu?uk aydan beri ?zmir B?rosu?na u?ramad???n? fark ettiler. TMSF y?neticileri, ?Bu arkada? ne i? yapar?? diye sormaya ba?lad?lar. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net