Okullarda cips-kola uyar?s?

Okullarda cips-kola uyar?s?

Bulgaristan'da 15 Eyl?l?de okullar?n a??lmas? ?ncesinde doktorlar, besin de?eri ??pheli kola ve cips ?e?itlerinin kantinlerde sat?lmas?na kar?? ??kt?.


Bulgaristan'da 15 Eyl?l?de okullar?n a??lmas? ?ncesinde doktorlar, besin de?eri ??pheli kola ve cips ?e?itlerinin kantinlerde sat?lmas?na kar?? ??kt?. Ulusal Beslenme Dan??man? Stefka Petrova, Bulgar Milli Radyosu?na (BNR) yapt??? a??klamada, ilkokul ??rencilerine devlet taraf?ndan verilen ?cretsiz kahvalt?n?n yetersiz oldu?unu da ileri s?rerek, okullar?n kantin ve b?felerinde sat?lan yiyeceklerin kontrol alt?na al?nmas?n? istedi. Sa?l?k uzmanlar?, okul b?felerinde sat?lan kola ve cipslerin yerine s?t veya peynirli sandvi?lerin tercih edilmesi gerekti?ini bildirdi. Uzmanlar, "Bulgar ?ocuklar?n?n y?zde 30'u obez, bu konuda acilen ?nlem al?nmal?" g?r???nde de birle?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net