Korsanlar medyadan ka?amad?

T?rkiye, haftasonu enteresan bir u?ak ka??rma hadisesine ?ahit oldu. Olay, pazar g?nleri habersizlik s?k?nt?s? ?eken medyaya da adeta ?ila?? gibi geldi.


T?rkiye, haftasonu enteresan bir u?ak ka??rma hadisesine ?ahit oldu. Olay, pazar g?nleri habersizlik s?k?nt?s? ?eken medyaya da adeta ?ila?? gibi geldi. ?o?u gazetede, film gibi haberler ve b?y?k foto?raflar yer buldu. Bir?ok y?n?yle ciddi bir skandal say?labilecek olay, gazetelerde daha ?ok alay dolu ifadelerle haber oldu
Lefko?a- ?stanbul seferini yapan Atlasjet?e ait u?ak, Cumartesi g?n? 07.15 seferini yapt?ktan bir s?re sonra, biri T?rk, biri Filistinli iki korsan taraf?ndan ka??r?lm??t?. Mehmet Re?at ?zl? ve Abd?l Aziz Talikh adl? korsanlar, u?aktaki yolculara ellerinde bomba oldu?unu ve u?a?? ABD?yi protesto etmek i?in ka??rd?klar?n? s?ylediler. Ancak bu ayr?nt?, gazete haberlerinde ya hi? yer almad?, ya da sat?r aralar?na gizlendi.
Yolcular u?a??n kap?s?n? k?rarak ka?may? ba?ard?lar. Olay?n medyada en ?ok tart??ma yaratan taraf? ise, u?a?? Antalya?ya indiren pilotlar?n kokpit cam?n? k?rarak yolculardan ?nce ka?mas? oldu. Atlasjet CEO?su Tuncay Do?aner pilotlar?n ka?mas?n?n ?operasyonun par?as?? oldu?unu ?ne s?rm??t?. Buna ikna olmayan gazeteler, pilotlar?n ka?malar?n?n etik olmad??? y?n?nde de?erlendirmelere yer verdi.
Bir?ok gazete pazar g?nk? man?etlerini u?ak ka??rma hadisesi ?zerinden kurdu. Man?etler iki t?rl? e?ilim g?steriyordu: Ak?am, Star ve Bug?n gazeteleri pilotlar?n yolculardan ?nce ka?mas?n? man?etlerine ta??rken; Milliyet, Posta, Takvim ve G?ne? gazeteleri korsanlar?n ??a?k?nl???n?? ?ne ??kard?.
Ayr?ca ?u?ak ka??rma krizini Abdullah G?l??n bizzat y?netmesi? de gazetelerde yer alan di?er bir haberdi. Sivil Havac?l?k Genel M?d?r? Ali Ar?duru?nun u?a?? ka??ran korsanlardan ?ter?rist arkada?lar? diye bahsetmesi ise olay?n ard?ndan ak?llarda kalan ba?ka bir anekdot oldu. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net