22 Ağustos 2007 00:00

Memur-Sen destek istedi

Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplu g?r??me s?recinde T?rk-?? ve Hak-???i ziyaret ederek destek istedi.

Paylaş

Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplu g?r??me s?recinde T?rk-?? ve Hak-???i ziyaret ederek destek istedi.
Ziyaretlerde konu?an Aksu toplu g?r??me masas?nda ?al??anlara seyyanen 250 YTL zam ve enflasyon fark? istediklerini, i??ilere verilen zamm?n memurlara da yans?t?lmas? gerekti?ine dikkat ?ekti. H?k?metin maa?larda i??i ve memur ayr?m? yapmamas? gerekti?ini belirten Aksu, yap?lacak zamla birlikte ?al??anlar?n odun, k?m?r ve k??l?k alabileceklerini s?yledi.
?KESK?in ortak eylem ?a?r?s?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz? sorusu ?zerine Aksu, KESK?in kendileriyle g?r??me talep etmedi?ini, istenirse halen g?r???lebileci?ini s?yledi. ?Hak verilmedi denerek masay? terk etmek do?ru de?il? diyen Aksu, Kamu-Sen?i ve KESK?i birlikte hareket etmeye daha ?nce ?a??rd?klar?n? ama olumlu yan?t alamad?klar?n? savundu.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? ise ?al??anlar?n ekonomik, sosyal haklar?n?n b?y?mesi ve g??lenmesinden yana oldu?unu aktard?. ?al??anlar?n ?cretlerinin insanca ya?anabilecek bir ?crete y?kselmesini ve vergi y?k?n?n azalt?lmas? gerekti?ini ifade eden K?l??, kamu emek?ilerinin toplu s?zle?me yapmas?n? istediklerini bildirdi. Sendika konferederasyonlar?n?n ortak tutumla hareket etmesinin ?nemli oldu?una de?inen K?l??, g?r??melerin olumlu sonu?lanmas? dile?inde bulundu.
Sendikalar aras?nda ?eki?menin olmamas? gerekti?ini ve bunun yarar sa?lamayaca??n? s?yleyen Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu ise toplu g?r??me s?recini ?limitsiz? desteklediklerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Tersanede bir i??i daha ya?am?n? yitirdi

SONRAKİ HABER

AB’den Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı: Tek taraflı adımlardan kaçının

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa