26 Ağustos 2007 00:00

Dikilili romanlar co?turdu

Dikili Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen Dikili Bar?? Demokrasi ve Emek ?enlikleri?nde, Dikili?de ya?ayan romanlardan olu?an dans toplulu?u bir g?steri sundu.

Paylaş

Dikili Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen Dikili Bar?? Demokrasi ve Emek ?enlikleri?nde, Dikili?de ya?ayan romanlardan olu?an dans toplulu?u bir g?steri sundu.
Aysel Arabac?o?lu y?netiminde kurulan ve Dikili?de ya?ayan roman gen?lerden olu?an dans toplulu?u, Atat?rk Meydan??n? dolduran binlerce Dikililiye co?kulu bir gece ya?att?.
Dikili?de ya?ayan romanlar?n da yo?un ilgi g?sterdi?i dans g?sterisi, gecenin ge? saatlerine kadar s?rd?. Dikilililer, romanlar?n ritmik m?ziklerine oturduklar? yerden e?lik ederken grupta yer alan minik dans??n?n g?sterisi ayakta alk??land?. Gecede romanlardan ?nce sahne alan ?ef O?uz Y?lta? y?netimindeki Dikili Belediyesi Halk M?zi?i Korosu birbirinden g?zel eserler seslendirdi. Halk m?zi?i konserinin ard?ndan sahne alan Mehtap Kazan y?netimindeki Dikili Belediyesi Halk Oyunlar? Toplulu?u ise Ege B?lgesi?nden sergiledikleri zeybeklerle geceye renk katt?lar.
Dikili Belediye Ba?kan? Osman ?zg?ven, az bilinen ve ?lkemizin ezilmi? k?lt?r? olan Roman k?lt?r?n?n do?ru tan?nmas? i?in ?enlikte bu k?lt?r?n g?zel ve ?zg?n ?rneklerine yer verdiklerini ifade ederek dans toplulu?unda yer alan gen?lere te?ekk?r etti. (?zmir/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Ye?ilp?nar Defne Festivali ba?lad?

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa