Fotoğraf: Evrensel

Ye?ilp?nar Defne Festivali ba?lad?

Antakya merkeze ba?l? Ye?ilp?nar beldesinde her y?l geleneksel hale getirilen Defne K?lt?r ve Sanat Festivali?nin 4??nc?s? ?nceki g?n ba?lad?.


Antakya merkeze ba?l? Ye?ilp?nar beldesinde her y?l geleneksel hale getirilen Defne K?lt?r ve Sanat Festivali?nin 4??nc?s? ?nceki g?n ba?lad?.
Ye?ilp?nar Sosyal Tesisleri?nde ba?layan festivale, Ye?ilp?nar Belde Belediye Ba?kan? Malik K?l??, MK? Rekt?r? Prof. Dr. ?erafettin Canda, T?rkiye Edebiyat??lar Derne?i Ba?kan? G?khan Cengizhan, Yazar Halil ?brahim ?zcan ve ?ok say?da davetli kat?ld?.
Festivalin a??l?? konu?mas?n? yapan Ye?ilp?nar Belde Belediye Ba?kan? Malik K?l??, festivallerin toplumun k?lt?r birikimlerinin ve de?erlerinin payla??lmas?nda ?nemli bir yere sahip oldu?unun alt?n? ?izerek, ?Festivaller insanlar?n ruhunu geli?tirir. K?lt?rel miras?m?z? ilimizi ve b?lgemizi tan?tmakta yard?mc? olur. Festivalin ana amac? yozla?an ve farkl?la?an k?lt?r?m?z? korumak, yeni nesillere k?lt?rel zenginliklerimizi tan?tmakt?r? diye konu?tu.
Daha sonra s?z alan Mustafa Kemal ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. ?erafettin Canda, ?Bu t?r etkinlikler bir toplumu ilerleten ve ?a?da?la?mas?na vesile olan etkinliklerdir? dedi.
Festival kapsam?nda Perihan ?apar??n resimlerinin yer ald??? bir de sergi a??ld?. (Hatay/EVRENSEL)
www.evrensel.net