Biberci g?l?yor kavuncu a?l?yor

T?rkiye?nin ?nde gelen sal?al?k k?rm?z? biber ?retim merkezlerinden Adana?n?n Karaisal? il?esinde, ge?en y?la g?re fiyat? 3 kat artan biber, rekolte d???kl???ne kar??n ?reticisini sevindiriyor.


T?rkiye?nin ?nde gelen sal?al?k k?rm?z? biber ?retim merkezlerinden Adana?n?n Karaisal? il?esinde, ge?en y?la g?re fiyat? 3 kat artan biber, rekolte d???kl???ne kar??n ?reticisini sevindiriyor.
Karaisal? ?l?e Tar?m M?d?r Vekili H?seyin Tunaz, il?ede ?retimi yap?lan biberin, tamamen sal?a yap?m?nda kullan?ld???n? belirterek, etli olmas?, tad? ve kokusu nedeniyle de ?ok fazla talep g?rd???n? s?yledi. Karaisal??da ge?en y?l 8 bin dekar alanda ekimi yap?lan biberden 25 bin ton civar?nda ?r?n elde edildi?ini anlatan Tunaz, bu y?l ise 6 bin dekar alanda yakla??k 15 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.
Tunaz, ?Fazla ?retim nedeniyle fiyatlar 15 YKr?ye kadar d??t??? i?in k?r edemeyen baz? ?ift?iler bu y?l ekim yapmad?. Bu y?l biber fiyatlar? tarlada 50 YKr?ye kadar y?kseldi? diye konu?tu.
?te yandan Konya?n?n ?umra il?esinde kavun ?reticileri, bu y?l s?caklar nedeniyle zor g?nler ge?iriyor. ?umra Ziraat Odas? Ba?kan? S?leyman Akba?, ?Bu y?l k?resel ?s?nman?n yol a?t??? a??r? s?caklar da kavunu olumsuz etkiledi. Bu y?l yakla??k 2 bin 500 tonluk kay?p var? diye konu?tu. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net