K?r? ?? banka payla?t?

Bankac?l?k sekt?r? k?r?n?n y?zde 50?sinin Garanti Bankas?, Akbank ve Ziraat Bankas??na ait oldu?u belirlendi. 46 kurulu?un yer ald??? bankac?l?k sekt?r?, toplam 7 milyar 870 milyon YTL k?r ederken, bunun 3 milyar 996 milyon YTL?si bu ?? banka taraf?ndan olu?turuldu


Bankac?l?k sekt?r? k?r?n?n y?zde 50?sinin Garanti Bankas?, Akbank ve Ziraat Bankas??na ait oldu?u belirlendi. 46 kurulu?un yer ald??? bankac?l?k sekt?r?, toplam 7 milyar 870 milyon YTL k?r ederken, bunun 3 milyar 996 milyon YTL?si bu ?? banka taraf?ndan olu?turuldu.
T?rkiye Bankalar Birli?i verilerinden yapt??? belirlemeye g?re 30 Haziran itibariyle bankac?l?k sekt?r?n?n toplam k?r? 7 milyar 870 milyon YTL oldu.
K?rda liderli?i 1 milyar 502 milyon YTL ile Garanti Bankas? ald?. Garanti?yi 1 milyar 304 milyon YTL ile Ziraat Bankas?, 1 milyar 188 milyon YTL ile Akbank izledi. T?rkiye ?? Bankas? 765 milyon YTL, Halk Bankas? 535 milyon YTL, Vak?flar Bankas? 478 milyon YTL, Yap? ve Kredi Bankas? 400 milyon YTL ile di?er y?ksek k?r rakam?na ula?an kurulu?lar? olu?turdular.
Alt? ayl?k d?nemde 46 bankan?n be?i zarar etti. Societe Generale (SA) 6.8 milyon YTL ile en ?ok zarar eden kurulu? oldu. Bu bankay? 4.9 milyon YTL ile Merrill Lynch Yat?r?m Bank, 2.9 milyon YTL ile Millennium Bank, 1.8 milyon YTL ile Calyon Bank T?rk, 26 bin YTL ile Taib Yat?r?m Bank izledi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net