S?ter vefat etti

T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti onur Kurulu Sekreteri, Ak?am gazetesi yazar? ?akir S?ter (57) d?n sabaha kar?? hayat?n? kaybetti. Yakla??k iki y?ld?r kanser tedavisi g?ren S?ter, 15 g?n ?nce Ac?badem Kozyata?? hastanesine kald?r?lm??t?.


T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti onur Kurulu Sekreteri, Ak?am gazetesi yazar? ?akir S?ter (57) d?n sabaha kar?? hayat?n? kaybetti. Yakla??k iki y?ld?r kanser tedavisi g?ren S?ter, 15 g?n ?nce Ac?badem Kozyata?? hastanesine kald?r?lm??t?. S?ter, T?rkiye Gazeteciler Sendikas? ?stanbul ?ubesi Ba?kanl???n? da yapm??t?. S?ter?in cenazesi 29 A?ustos ?ar?amba g?n? saat 10.00?da Ak?am Gazetesi?nde, saat 11.00?de de Gazeteciler Cemiyeti?nde yap?lacak t?renden sonra, Marmara ?niversitesi ?lahiyat Fak?ltesi Camisi?nden ??le vakti kald?r?larak Karacaahmet Mezarl????nda topra?a verilecek. (MEDYA SERVR?S?)
www.evrensel.net