Hindu milliyet?iler Yeni Delhi?ye y?klendi

Hindistan?da 42 ki?inin ?l?m?ne neden olan ikiz sald?r?lardan h?k?meti sorumlu tutan Hindu milliyet?isi Bharatiya Janata Partisi (BJP), protesto i?in grev ?a?r?s?nda bulundu.


Hindistan?da 42 ki?inin ?l?m?ne neden olan ikiz sald?r?lardan h?k?meti sorumlu tutan Hindu milliyet?isi Bharatiya Janata Partisi (BJP), protesto i?in grev ?a?r?s?nda bulundu. Parti lideri Bandaru Dattatreya, ?H?k?met, bu al?ak sald?r?lar? ?nlemekte tamamen ba?ar?s?z olmu?tur? dedi.
Sald?r?lardan dolay? Pakistan ile Banglade??teki ?slamc? militanlar? sorumlu tutan Yeni Delhi, ?co?rafi ko?ullar nedeniyle ?nlem alman?n ?ok zor oldu?unu? a??klad?.
Di?er yandan, Hint y?netiminin sald?r?lar nedeniyle su?lad??? Pakistan ile Banglade? ise Yeni Delhi?ye sert tepki g?sterdi.
Banglade? sald?r?lar? k?narken, Hint yetkilerinin iddias?n? ise kesin bir dille reddetti.
?te yandan, sald?r?lar nedeniyle istihbarat ?rg?t? su?lanan Pakistan da Hint yetkililerinin a??klamalar?na sert ??kt? ve a??klamalar? ?sorumsuzluk? olarak niteledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net