Cine 5?te personele ?cretsiz izin

?al?k Grubu tara?ndan binas? sat?n al?nan Cine-5?te b?t?n personel ?cretsiz izne g?nderildi. ?al?k grubunun Cine-5?in bulundu?u binay? sat?n almas? ile Erol Aksoy da bu ay?n sonuna kadar binay? bo?altma taahh?d?nde bulunmu?tu.


?al?k Grubu tara?ndan binas? sat?n al?nan Cine-5?te b?t?n personel ?cretsiz izne g?nderildi. ?al?k grubunun Cine-5?in bulundu?u binay? sat?n almas? ile Erol Aksoy da bu ay?n sonuna kadar binay? bo?altma taahh?d?nde bulunmu?tu. Aradan ge?en s?re i?inde istenilen ?l??lere uygun bina bulunamay?nca Cine-5?in b?t?n malzemeleri bir depoya konuldu. Yay?nlar?n ise canl? yay?n arac?ndan yap?lmas? planlan?yordu. Cine 5?te haber merkezinden ve baz? birimlerden bir?ok insan?n i?ten ??kart?ld??? bildirildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net