Lanetli Hediyeler TV 8 22.00

Needful ThingsY?netmen: Fraser Clark HestonOyuncular: Ed Harris, Max VOn Sydow, Bonnie Bedelia, Amanda Plummer


Herkesin birbirini tan?d???, k???k ve sakin Castle Rock kasabas?na Leland Gaunt ad?nda gizemli bir adam (Max Von Sydow) ?Gerekli ?eyler? ad?nda bir antika d?kkan? a?ar. Bu minicik d?kkanda, herkes i?in bir ?eyler vard?r. Leland, satt??? bu mallar kar??l???nda b?y?k paralar yerine, insanlardan birbirlerine ?akalar yap?p, oyunlar oynamalar?n? ister. Sadece ?erif Alan Pangborn (Ed Harris), bu ??lg?n furyan?n d???nda kalm?? ve Leland Gaunt?un etkisine girmemi?tir. ?erif bile kasaba halk?n?n bir birlerine yapt?klar? ?akalar?n dozunun gittik?e artmas?na, olaylar?n ????r?ndan ??k?p, cinayetler i?lenmesine engel olamaz.
www.evrensel.net