B?y?k hedeflerle gidiyorlar

(A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, 35. Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lmak ?zere bug?n ?spanya?ya gidiyor. 3-16 Eyl?l tarihlerinde 16 tak?m?n kat?l?m?yla ?spanya?da ger?ekle?tirilecek finallerde yer alacak ?12 Dev Adam?, bu sabah ...


(A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, 35. Avrupa ?ampiyonas? finallerine kat?lmak ?zere bug?n ?spanya?ya gidiyor. 3-16 Eyl?l tarihlerinde 16 tak?m?n kat?l?m?yla ?spanya?da ger?ekle?tirilecek finallerde yer alacak ?12 Dev Adam?, bu sabah ?zel u?akla bu ?lkeye hareket edecek.
Milliler, ?stanbul?daki haz?rl?klar?n? d?n ak?am yapt??? idmanla tamamlad?.
Milli tak?m, finallerde (C) Grubu?nda yer al?rken, Palma de Mallorca kentinde oynayaca?? ma?larda 3 Eyl?l Pazartesi g?n? Litvanya, 4 Eyl?l Sal? g?n? Almanya, 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? de ?ek Cumhuriyeti ile kar?? kar??ya gelecek.
Avrupa Basketbol ?ampiyonas??nda en b?y?k ba?ar?s? 2001 y?l?nda ikincilik olan T?rkiye, 2005?de d?zenlenen son turnuvada 9. olmu?tu.
Haz?rl?k ma?lar?nda 6 galibiyet, 6 yenilgi
(A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, Avrupa ?ampiyonas? ?ncesinde 12 haz?rl?k ma?? yapt?. Haz?rl?klar?na 16 Temmuz?da ba?layan ?12 Dev Adam?, haz?rl?k d?neminde yapt??? 12 ma??n 6?s?n? kazan?rken, 6 ma?ta da salondan yenilgiyle ayr?ld?.
Milliler, 12 ma?ta rakip potalara toplam 904 say? at?p kendi potas?nda ise 882 say? g?rd?.
?12 Dev Adam? ge?en y?l Japonya?da yap?lan 15. D?nya Erkekler Basketbol ?ampiyonas? finallerinden ?nce yapt??? 9 haz?rl?k ma??nda 6 galibiyet, 3 yenilgi alm??t?.
milli tak?m?n haz?rl?k ma?lar?nda ald??? sonu?lar ??yle:
Bormio Kamp? (?talya):
T?rkiye-Avusturya: 88-77
?talya-T?rkiye: 77-59
T?rkiye-Senegal: 80-65
Diego Gianatti Turnuvas?:
T?rkiye-Avustralya: 54-69
T?rkiye-S?rbistan: 77-78
T?rkiye-Avusturya: 74-53
?stanbul (Abdi ?pek?i Spor Salonu):
T?rkiye-Avustralya: 93-101
T?rkiye-Avustralya: 85-63
Efes Pilsen World Cup 6 (?zmir):
T?rkiye-Letonya: 74-68
T?rkiye-H?rvatistan: 60-72
T?rkiye-S?rbistan: 91-80
T?rkiye-H?rvatistan: 69-77
(SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net