02 Eylül 2007 00:00

Didar ?ensoy an?ld?

12 Eyl?l sonras? m?cadelenin simgesi haline gelen ve 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde polis ?iddetine maruz kalarak hayat?n? kaybeden Didar ?ensoy, ?HD taraf?ndan d?zenlenen etkinlikle an?ld?.

Paylaş

12 Eyl?l sonras? m?cadelenin simgesi haline gelen ve 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde polis ?iddetine maruz kalarak hayat?n? kaybeden Didar ?ensoy, ?HD taraf?ndan d?zenlenen etkinlikle an?ld?.
Ferik?y?de bulunan Didar ?ensoy?un mezar? ba??nda ?HD taraf?ndan d?zenlenen anma etkinli?ine; ailesi, 78?liler Federasyonu, 78?liler ?stanbul Adalet ve Dayan??ma Derne?i ile Halk K?lt?r Merkezleri temsilcileri de kat?ld?. Anmada konu?an ?HD ?stanbul ?ube Sekreteri H?seyin Ayy?ld?z Didar ?ensoy?un cezaevlerindeki ko?ullar?n d?zeltilmesi talebiyle TBMM?ye dilek?e vermeye gitti?i s?rada polis m?dahalesiyle hayat?n? kaybetti?ini hat?rlatt?. Ayy?ld?z, ?Cezaevlerine ihtiya? duyulmayan g?nler ad?na, insanl?k onuru ad?na, ya?am?n en g?zel dersi oldu Didar abla. F tipi cezaevlerinde mahpuslar?n yeniden tecrit edildi?i, d?nyadan bihaber, ki?iliksiz, apolitik bireylere d?n??t?r?lmek istendi?i bu d?nemde, Didar abla ve yol arkada?lar?n?n m?cadelesinin ?nemi bir kez daha ortaya ??km??t?r? dedi.
Anma kurum temsilcilerinin yapt??? konu?malar?n ard?ndan ger?ekle?tirilen m?zik dinletisi ile sona erdi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Hakkari?de heyelan

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa