?Sinema Burada? Film Festivali ba?l?yor

Bu y?l kap?lar?n? 76. kez a?an ?zmir Enternasyonal Fuar? kapsam?nda d?zenlenen ?Sinema Burada? Film Festivali, 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? a??l?? galas?yla ba?layacak.


Bu y?l kap?lar?n? 76. kez a?an ?zmir Enternasyonal Fuar? kapsam?nda d?zenlenen ?Sinema Burada? Film Festivali, 5 Eyl?l ?ar?amba g?n? a??l?? galas?yla ba?layacak.
?zmir Fuarc?l?k Hizmetleri K?lt?r ve Sanat ??leri Ticaret A??den (?ZFA?) yap?lan a??klamaya g?re, 5-9 Eyl?l 2007 tarihleri aras?nda ?zmir Sanat?ta perdelerini a?acak ?Sinema Burada? Film Festivali kapsam?nda, T?rk ve d?nya sinemalar?n?n ?nc? komedi filmleri ile son d?nemde vizyona giren ve gi?e ba?ar?lar?yla dikkat ?eken mizah i?erikli filmler ?cretsiz olarak g?sterilecek.
?Sinema Burada?n?n onur konuklar? ise G?rg?riye filmlerinin unutulmaz a??klar? Bayram ve G?lliye?ye hayat veren M?jdat Gezen ve G?l?en Bubiko?lu olacak. Sanat??lara, 5 Eyl?l g?n? yap?lacak a??l?? galas?nda onur ?d?lleri verilecek ve festival, G?rg?riye serisinin ilk filmiyle ba?layacak. ?Sinema Burada? Film Festivali, 12-17 ya? aras?ndaki gen? sinemaseverleri film yap?m a?amas?yla tan??t?ran etkinli?in ?Gen?ler ??in Film At?lyesi?nde ?ekilen filmlerin ?zel g?sterimiyle sona erecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net