Fotoğraf: Evrensel

tembelhane

 • Vakti zaman?nda padi?ah bir tembelhane yapt?rm??. ?lkedeki tembeller burda yedirilip i?irilip bak?l?rm??. Tembelhane dolunca padi?ah bir tane daha yapt?rm?? fakat ikincisine de talep fazla olmu?.


  Vakti zaman?nda padi?ah bir tembelhane yapt?rm??. ?lkedeki tembeller burda yedirilip i?irilip bak?l?rm??. Tembelhane dolunca padi?ah bir tane daha yapt?rm?? fakat ikincisine de talep fazla olmu?. Bunun ?zerine vezirin akl?na sahici tembellerle, yalanc?lar? ay?rmak i?in bir y?ntem gelmi?. Tembelhanede yang?n ??karm??lar. Yalanc? tembeller ka????p kendilerini d??ar?ya atm??lar. ?ki tembel ellerinde sigaralar? yat?yormu?. Pencereden sormu?lar bunlara:
  - Ne yap?yorsunuz burada?
  Tembellerden biri cevap vermi?:
  - Sigaram? yakaca??m da, ate?in bu tarafa gelmesini bekliyorum...
  www.evrensel.net