T?rkiye'de kad?n s?t i?emiyor

Kad?nlarda menopozla birlikte yayg?n g?r?len kemik erimesine kar?? s?t?n faydas?n? bilmeyen yoktur. Ancak T?rkiye'de ise s?t ve s?t ?r?nleri t?ketimi az denebilecek d?zeyde.


Kad?nlarda menopozla birlikte yayg?n g?r?len kemik erimesine kar?? s?t?n faydas?n? bilmeyen yoktur. Ancak T?rkiye'de ise s?t ve s?t ?r?nleri t?ketimi az denebilecek d?zeyde. Her 6 kad?ndan birinde osteoporoz k?r??? g?r?l?yor. Sessiz ilerleyen osteoporozun tedavi maliyeti de ?ok y?ksek. Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan "Kemik erimesinden korunmak i?in, sa?l?k i?in, sa?l?kl? s?t i?in" kampanyas? ba?lat?ld?. Uzmanlar s?t ve s?t ?r?nlerinin do?umdan itibaren her d?nemde d?zenli olarak t?ketilmesinin ?nemine dikkat ?ekiyor. Osteoporozun ?nlenmesinde s?t t?ketimi kadar, g?ne? ?????ndan yararlanma ve fiziksel aktivitenin de yeri oldu?unu dile getiriliyor.
www.evrensel.net