Felix kas?rgas? can ald?

Orta Amerika kas?rgalar?n etkisi alt?nda. Nikaragua?n?n kuzeydo?usu ve Honduras?ta etkili olan Felix kas?rgas?nda 4 ki?i ?ld?. OHAL ilan edilen Nikaragua?da yakla??k 5 bin ev hasar g?rd?, 30 bin ki?i de evsiz kald?.


Orta Amerika kas?rgalar?n etkisi alt?nda. Nikaragua?n?n kuzeydo?usu ve Honduras?ta etkili olan Felix kas?rgas?nda 4 ki?i ?ld?. OHAL ilan edilen Nikaragua?da yakla??k 5 bin ev hasar g?rd?, 30 bin ki?i de evsiz kald?.
D?n Guatemala?ya do?ru ilerleyen Felix?in, etkisini yitirse de b?y?k hasara yol a?mas? bekleniyor. Honduras?ta yakla??k 70 bin ki?i tahliye edilirken, Guatemala?da halk yiyecek depolad?.
Meksika ise Henriette kas?rgas?n?n etkisi alt?nda. 140 kilometre h?zla esen Henriette, Pasifik Okyanusu k?y?s?ndaki Los Cabos?u vurdu, 1 turist hayat?n? kaybetti.
Hafta sonu da Akapulko sahillerinde 6 ki?i ?lm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net