Davetli gazetelerde k??k man?eti

Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ?ankaya K??k??nde verdi?i ilk resepsiyonda davet etti?i gazeteler listesinde de de?i?iklik yapmas? dikkat ?ekmi?ti. Buna g?re, ?K??k resepsiyonunu man?et yapan gazeteler? listesi de de?i?ti.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ?ankaya K??k??nde verdi?i ilk resepsiyonda davet etti?i gazeteler listesinde de de?i?iklik yapmas? dikkat ?ekmi?ti. Buna g?re, ?K??k resepsiyonunu man?et yapan gazeteler? listesi de de?i?ti.
H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, K??k?e ilk ?a?r?lan gazetecilerin ?slami olarak bilinen medyadan se?ilmesini ?biat gazeticili?i? kavram?n? ortaya atarak tart??m??t?. Bunun ?zerine, resepsiyonu man?etine ??karmayan az say?da gazetenin aras?nda H?rriyet?in de yer almas? dikkat ?ekti. ?zk?k??n ele?tirdi?i kesim ise, k??k resepsiyonunu, olduk?a ?nemseyerek man?etine ??karm??t?. Yeni ?afak ??K??k?te ilk davetin s?rprizi J-tak?m?? man?etini atarken, Vakit, ?Milli kenetlenme? dedi. Star ise CHP?nin tutumunu hedef alarak ?Meclis?te saklamba?? man?etinin alt?nda ?Devlet K??k?te? gibi anlaml? bir ba?l??a yer verdi.
Gazetelerin en ?ok dikkatini ?eken ise, Sincan?da tanklar? y?r?ten general Erdal Ceylano?lu?nun resepsiyona kat?lmas?yd?. Kimi gazeteler bunu ???te kaderin cilvesi? (Sabah) ?eklinde yorumlarken, Cumhuriyet ?G?l?e ince mesaj? yorumunu yapt?. Ak?am yorumsuz olarak ?Tank?? pa?a ?ankaya?da? man?etini atarken, Vatan, ?M?T vetolu m?ste?ar K??k?te? haberini ?ne ??kard?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net