Genel-?? ve Sosyal ???te g?rev da??l?m?

D?SK?e ba?l? Genel-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mahmut Seren ile Sosyal-?? Genel Ba?kan? ?zcan Keske??in ?l?mlerinin ard?ndan her iki sendikada da g?rev da??l?m? yap?ld?.


D?SK?e ba?l? Genel-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Mahmut Seren ile Sosyal-?? Genel Ba?kan? ?zcan Keske??in ?l?mlerinin ard?ndan her iki sendikada da g?rev da??l?m? yap?ld?.
Genel-?? Genel Ba?kan? Mahmut Seren?in ?l?m?n?n ard?ndan bo?alan genel ba?kanl??a, ?rg?tlenme Daire Ba?kan? Erol Ekici getirildi.
?rg?tlenme daire ba?kan? ise eski E?itim Daire Ba?kan? Remzi ?al??kan oldu. Yedekten y?netime gelen ?smail Yurtseven de e?itim daire ba?kanl???na getirildi.
Sosyal-?? Y?netimi ise ?sendikalar?n ve i??i s?n?f?n?n sendikal ve siyasal m?cadelesinde unutulmaz bir yere sahip? olan ?zcan Keske??in, ?an?s?na k???k bir sayg??n?n ifadesi olarak genel ba?kanl??a se?im yapmad???n? bildirdi.
Yap?lan yaz?l? a??klamada, Keske??in yerine kimsenin aday olmad???, 12-13 Ocak 2008?de toplanacak 12?inci Ola?an Genel Kurul?a kadar Genel Sekreter Tamer At????n, genel ba?kan vekili olarak bu g?revi s?rd?rece?i, GYK ?yesi Ali Canc??n?n da genel sekreter vekilli?i yapaca?? ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net