Fotoğraf: AA

New York?ta taksi grevi s?r?yor

ABD?nin kalbi New York kentinde ?ar?amba sabah? ba?layan taksi grevi devam ediyor. ?New York Taksi ?of?rleri Birli?i? taraf?ndan organize edilen grev, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu?nun kentteki b?t?n taksilere kredi kart?...


ABD?nin kalbi New York kentinde ?ar?amba sabah? ba?layan taksi grevi devam ediyor. ?New York Taksi ?of?rleri Birli?i? taraf?ndan organize edilen grev, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu?nun kentteki b?t?n taksilere kredi kart? makinas? ile video cihazlar? yerle?tirilmesini ?art ko?an karar?n? protesto amac?yla ba?lat?lm??t?. ?of?rler, ?bu cihaz?n mahremiyetlerini ihlal edece?i ve kredi kart? ile ?demelerde k?rlar?nda y?zde be?lik kay?p olaca??? gerek?eleriyle bu plana kar?? ??k?yor. Kentteki taksilerin ??te birinin grevde olmas?na ra?men, Taksi ve Limuzin Komisyonu ile New York Belediyesi ise grevin kenti etkilemedi?ini iddia ediyor.
Bu arada ?Pennsylvania Eyaleti Taksi ?of?rleri Birli?i?nin de kentte bir g?nl?k grev d?zenledi?i belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net