11 Eylül 2007 00:00

G?mr?klerde oy verme ba?l?yor

Yurtd???nda ya?ayan T?rkler, bug?nden itibaren 21 Ekim?e kadar g?mr?k kap?lar?nda Anayasa de?i?ikli?i i?in oy kullanabilecekler

Paylaş

Yurtd???nda ya?ayan T?rkler, bug?nden itibaren 21 Ekim?e kadar g?mr?k kap?lar?nda Anayasa de?i?ikli?i i?in oy kullanabilecekler.
Cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan se?ilmesini de ?ng?ren Anayasa de?i?ikli?i paketinin halkoyuna sunulmas?yla ilgili g?mr?k kap?lar?nda oy verme i?lemi, bug?n ba?l?yor. G?mr?klerdeki oy verme i?lemi, halkoylamas?n?n yap?laca?? 21 Ekim 2007 Pazar g?n? saat 17.00?de sona erecek.
YSK, Kap?kule ve ?psala karayolu g?mr?k kap?lar? ile Antalya, ?zmir Adnan Menderes, Ankara Esenbo?a, ?stanbul Atat?rk ve Sabiha G?k?en, Kayseri Erkilet ve Adana ?akirpa?a havalimanlar?n? oy kullanma yerleri olarak belirledi. Belirlenen g?mr?k kap?lar?nda, tatil g?nleri de dahil 24 saat oy kullan?labilecek.
G?mr?k kap?lar?nda, T?rkiye?de se?men k?t???ne yaz?l? olmayan, yurtd???nda 6 aydan fazla ikamet eden, oy verme g?n? 21 Ekim 2007?de 18 ya??n? doldurmu?, oy verece?i g?nde yurda giri? veya ??k?? yapan, ?ifte vatanda? olup da T?rkiye Cumhuriyeti pasaportunu ibraz eden T?rk vatanda?lar? oy kullanabilecek. Oy verme isteminde bulunacaklar, pasaportlar?n? sand?k kurulu ba?kan?na g?sterecek. Pasaporttan ba?ka bir belgeyle oy kullan?lamayacak.
Oy verme i?leminde, filigranl? sar? renkteki zarflar ile beyaz renk ?zerine ?Evet?, kahverengi renk ?zerine ?Hay?r? ibareleri bulunan birle?ik oy pusulalar? ile ?Evet? veya ?Tercih? m?hr? kullan?lacak. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Meclis Ba?kan? Toptan KKTC?ye gitti

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa