k???k ikramiye

 • Tatl? bir tela?la a?t? kap?y?. ?Bu kez tutacak? dedi, ?Eminim...? Gen?, okudu?u gazete ekini hafif?e a?a?? indirip, alayc? bir bak?? savurarak ?Tutar tutar...? dedi. ?Sen zaten hep karamsar oldun a ?ocu?um!? dedi annesi.


  Tatl? bir tela?la a?t? kap?y?. ?Bu kez tutacak? dedi, ?Eminim...? Gen?, okudu?u gazete ekini hafif?e a?a?? indirip, alayc? bir bak?? savurarak ?Tutar tutar...? dedi. ?Sen zaten hep karamsar oldun a ?ocu?um!? dedi annesi. ?Nas?l olsa ??kacak! Bu kez 6 tutturaca??m, biliyorum. ?lk i?im bir ev almak. ?ocuk kiralarda s?r?n?yor.? diye ge?irdi i?inden. Sonra bir sessizlik oldu. ?Hadi? dedi anne, ?Yemek haz?r.?
  ?niversitede okuyan o?lunu, iki g?n ziyaret ettikten sonra memleketine d?nd?. Say?sal loto ?ekilmi?, kad?n 6 de?il de 5 tutturmu?tu. Hemen telefonla bildirdi o?luna m?jdeyi: ?Yaaa, bir tane daha bilsek 6 olacakt?. Ama olsun... Bu da bir ?ey. Aza tamah etmeyen, ?o?u hi? bulamaz. De?il mi evlad?m? Hadi kendine iyi bak. Derslerine iyi ?al?? emi? Bir milyar alt? y?z! Yok yok, YTL de?il, eski lira. Bin alt? y?z YTL! Haftaya gelece?im yine. Bir ?al??ma masas?, bir de kitapl?k alaca??z sana. Tamam ?ocu?um. Aleyk?m selam...?
  Kad?n telefonu kapat?p oturma odas?na ge?ti. Kocas? uzanm?? televizyon izliyordu. Kad?na sordu:
  - Masayla kitapl?k m? alcaks?n?
  - Evet. Sehpalar?n ?zerinde s?r?n?yor ?ocuk...
  - Ne tutar?
  - Valla bilmem ki...
  - S?z vermeseydin ke?ke...
  - Niye?
  Adam eli?i a?z?na g?t?r?p ?enesini tuttu:
  - Bunlar?n a?r?s? iyice azd?...
  Kad?n sustu. Adam devam etti:
  - Di?lerimi yapt?r?r?m diye d???nm??t?m ben de...
  - ?ok mu k?t?. ?u ?ocu?a bir masayla kitapl?k alsayd?k...
  - Belli etmiyorum ama duram?yorum a?r?dan.
  - Babamlara da 400 borcumuz var. ?nce o verilecek. Kalanla da ?ocu?a...
  - Azc?k idare etse. ?f ne sitresliymi?! Ne tutar bir masayla bir kitapl?k?
  - Bilmem.
  - Arabaya gaz takt?rsayd?k bir de. ?ki ayd?r bir yere gidemedik. Araba yat?yor evin ?n?nde. Sanayide 800?e tak?yormu? bir usta.
  - E, sat dedim sana. Belediyeyle gidiyoruz i?te her yere.
  - Ben gaz takt?ray?m diyorum. Sen...
  - Bir de yeni mutfak dolab? yapt?rayd?k diye d???n?yodum ben de...
  - As?l ?u kredi kart?n?n borcunu kapatsayd?k haz?r para ge?mi?ken elimize.
  - Kalem ka??t getireyim de bir hesap yapal?m...
  - ?ffff, k???k ikramiye kazanmak ne zormu? be...
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net