14 Eylül 2007 00:00

M?sl?manlar hedef tahtas?nda

Almanya?da, ge?en hafta Amerikan ?slerine y?nelik ?ter?r? sald?r?s? yapacaklar? iddias?yla tutuklanan zanl?lardan ikisinin, ?slam? kabul eden Alman gen?leri olmas? ?zerine, ?lkede ?sonradan M?sl?man olan Almanlara y?nelik ...

Paylaş

Almanya?da, ge?en hafta Amerikan ?slerine y?nelik ?ter?r? sald?r?s? yapacaklar? iddias?yla tutuklanan zanl?lardan ikisinin, ?slam? kabul eden Alman gen?leri olmas? ?zerine, ?lkede ?sonradan M?sl?man olan Almanlara y?nelik ?zel bir bilgi bankas? olu?turulmas?? g?ndeme getirildi.
CDU/CSU Meclis Grubu Ba?kan Yard?mc?s? Wolfgang Bosbach, ?slam? se?en Almanlara y?nelik olarak ayr? bir bilgi bankas?n?n olu?turulmas?n? istedi. Bosbach, bu iste?inin M?sl?man Alman vatanda?lar?n? ?potansiyel su?lu? haline getirmedi?ini ileri s?rerek, ?nerisini ?tehlikeye kar?? savunma? olarak nitelendirdi. Ye?iller Partisi E?ba?kan? Claudia Roth ise ?a?r?ya sert tepki g?sterdi.
CDU Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve A?a?? Saksonya Ba?bakan? Christian Wulff ise yapt??? a??klamada, Almanya?da ya?ayan M?sl?manlar?, ?radikal ?slamc?lar? ihbar etmeye? ?a??rd?. Wulff, ?Bar????l M?sl?manlar?n yard?m?na ihtiyac?m?z var. Herkes, devletin g?venli?i i?in ?zerine d??eni yapmal?? dedi.
Irk?? sald?r?lar s?r?yor
?te yandan ?lkede g??menlere y?nelik ?rk?? sald?r?lar da devam ediyor. Ge?en sal? g?n? ak?am saatlerinde iki Afrikal?, Magdeburg?da sald?r?ya u?rad?. Polis taraf?ndan verilen bilgile g?re 33 ya??ndaki Nijeryal? ile 39 ya??ndaki Liberyal?, tramvayda iki ?rk??n?n sald?r?s?na u?rad?. Irk??lar, yabanc? d??man? sloganlar atarak hakaret etti. Bunun ?zerine tramvay s?r?c?s?, polise haber vererek olaya m?dahale etmesini istedi. Olay yerine gelen polis, iki ?rk??y? g?zalt?na ald?. Irk??lar?n alkoll? oldu?u ifade edildi. Schwerin?de ise ?rk??lar, Asyal?lara ait bir b?feye sald?rd?. Sald?rganlardan biri, daha sonra polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd?. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Dosyay? avukata bile vermediler

SONRAKİ HABER

'Facebook'un paylaştığı kullanıcı bilgileri, açıklanandan daha fazla'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa