Fotoğraf: Evrensel

Termik santrale ge?it yok

EGE?EP Alia?a?da kurulmak istenen termik santrale kar?? toplad??? imzalar? Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu?na (EPDK) g?nderdi. Konuyla ilgili Konak eski S?merbank ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?nda konu?an EGE?EP D?nem...


EGE?EP Alia?a?da kurulmak istenen termik santrale kar?? toplad??? imzalar? Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu?na (EPDK) g?nderdi. Konuyla ilgili Konak eski S?merbank ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?nda konu?an EGE?EP D?nem S?zc?s? Arif Ali Cang?, 18 y?l ?nce Japon ithal k?m?r?ne dayal? olarak Alia?a?da kurulmak istenen termik santral giri?iminin yeniden g?ndeme getirildi?ini dile getirdi. Cang?, bug?n EPDK sitesinden ??renildi?i kadar?yla Alia?a?da iki termik santral kurulmas? i?in ba?vurular yap?ld???n? belirtti. A??klaman?n ard?ndan kitle Konak PTT?ye gidilerek toplanan yakla??k 2000 imzay? EPDK?ya g?nderildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net