KPDS ba?vurular? ba?lad?

Yabanc? dil tazminat? almak isteyen kamu personeliyle yat?r?m hizmetlerinde ?al??malar? nedeniyle maktu yabanc? dil tazminat?ndan yararlanmak isteyen teknik personelin, yabanc? dil bilgi seviyesini belirlemek amac?yla ...


Yabanc? dil tazminat? almak isteyen kamu personeliyle yat?r?m hizmetlerinde ?al??malar? nedeniyle maktu yabanc? dil tazminat?ndan yararlanmak isteyen teknik personelin, yabanc? dil bilgi seviyesini belirlemek amac?yla yap?lacak Kamu Personeli Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Tespit S?nav? (KPDS) i?in ba?vurular d?n ba?lad?. Adaylar, 21 Eyl?l Cuma g?n?ne kadar ba?vuruda bulunabilecek.
Y?ksek??retim Kurulu ??renci Se?me ve Yerle?tirme Merkezi (?SYM) Ba?kanl????ndan yap?lan a??klamaya g?re s?nav, 11 Kas?m?da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak?r, Erzurum, Eski?ehir, ?stanbul, ?zmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefko?a?da yap?lacak.
Ba?vuru merkezleri, http://www.osym.gov.tr internet adresinden ??renilebilecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net